Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ и ПРАВИЛА

за ползване услугите на Студио „Ви Ес Денс“

 

 

 

 1. Освобождаване от отговорност отговорности. Всеки ученик и/или родител на ученик в студиото на Ви Ес Денс:
 • Е запознат с всички ползи или рисковете, които поема при доброволното си участие в ежедневните тренировки и класове на студиото.
 • Осъзнава, че преподавателите на VS DANCE не могат да гарантират липсата на контузии и, че тяхното собствено здраве зависи изцяло от тях самите и от никой друг.
 • Декларира, че е физически здрав, притежава необходимите умения да участват в класовете и организираните мероприятия, и че действията му НЕ противоречат на лекарско предписание.
 • Декларира, че носи отговорност за действията си по време на участие във всички класове и семинари организирани от VS DANCE.
 • Задължава се да спазва безусловно всички решения и разпореждания на организационния екип, както и на упълномощените и отговорни лица във всеки един момент от провеждането на класовете, независимо дали касаят организацията на събитието или неговото лично участие.
 • Съгласява се, че следва да бъдат освободени от отговорност организатори, спонсори, зрители, други участници за смъртта им, за инвалидност, за физически травми, за материални щети и други нещастия, които могат да ги сполетят по време на събитието или по пътя към мястото на провеждане на класовете.
 • Дава съгласието си да получи медицинска помощ при нараняване, травма или болест по време на класовете, както и при нужда да бъде транспортиран от оторизиран медицински екип.

 

 

 

 1. Ред и условия за детските класове във Ви Ес Денс:
 • Всеки родител/настойник води и взима своето дете до и от вратата на самото студио.
 • Отговаря за безопасното му въвеждане в тренировъчните помещения на Ви Ес Денс.
 • Ако детето идва и/или си тръгва само, то отговорността за това е изцяло на родителя/настойника.
 • Всеки родител е необходимо да предостави на рецепция своят телефон в случай, че възникне необходимост да се свържем с него.
 • Децата имат право да посещават занятия, само ако са здрави. При най-малки здравословни оплаквания детето е добре да бъде задържано вкъщи за лечение.
 • Необходимо е всяко дете да има подсигурени обувки, които са специално за тренировки. Тези обувки се използват само и единствено за танци. С тях не се ходи във външна среда.
 • Родителите могат да останат по време на тренировка в самото помещение при първо посещение или след специална договорка и позволение от страна на преподавателя.

 

 

 

 1. Условия за ползване на абонаментни карти
 • Единичното посещение е с продължителност 60 мин.
 • Всички карти за брой посещения важат в срок от 40 дни. В рамките на

този срок, ученика трябва да използвате своите закупени посещения.

 • Нашите карти са отворени за всички класове. Единствено класовете за

напреднали и master класовете изискват предварително позволение от

преподавателя.

 • Детските карти са за срок от един календарен месец. Може да се счита

от дата до дата. Детските класове са за деца от 6 до 12 години.

 • Изпуснати и неизразходвани посещения от месечните абонаменти, по

вина на клиента не се възтановяват.

 • Промени в графика се анонсират на нашата фейсбук страница или по

телефона.

 • При изпуснати репетиции по вина на организатора, то тези репетиции се

отработват.

 • При възникнали казуси, молим да се свържете с управителя. Попитайте
 • на 0886 466 137 за връзка с него. Управител – Виктория Димитрова
 • (vsdance@gmail.com)
 • VS DANCE се ангажира да съхранява тази декларация в рамките на една година, при условие на пълна конфиденциалност. При необходимост има право да я предоставя и на други органи, при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни

 

 

 

 1. Съгласие за видеозаснемане. Всеки потребител / ученик на Ви Ес денс е:
 • Съгласен/а личните му данни да бъдат използвани за нуждите на настоящите общи условия.
 • Съгласен/а да бъде сниман/а по време на класове, концерти или други събития, организирани от VS DANCE.
 • Съгласен/а видеа и снимки, заснети по време на класове или специално организирани видео продукции да бъдат публикувани в социалните мрежи на преподавателя и в същите на VS DANCE -Facebook, Instagram, TikTok, Youtube.
 • Снимките и видеата ще се използват с образователна и познавателна цел, а също така и с цел споделяне на добри практики