Предстои прослушване за VS ACADEMY 2019/2020

СПЕЧЕЛИ ТАНЦОВА СТИПЕНДИЯ | WIN DANCE SCHOLARSHIP – VS Academy Scholarship Program!

Дългоочакваното прослушване за новия випуск на VS Academy е вече тук! Тази година очакваме още по-мотивирани танцьори, готови да се впуснат в това голямо приключение, давайки всичко от себе си в борбата да бъдат най-новите звезди на VS DANCE!

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ?

– пълна танцова стипендия в Студио VS DANCE за сезон 2019/2020;

– кариерно развитие с VS DANCE;

– обучение в различни стрийт стилове и съвременни изкуства;

– изготвяне на индивидуална програма на обучение;

– лични консултации с някои от ТОП преподавателите на България;

– участие и възможност за реализиране на лични хореографски проекти;

и др.

КАКВО ТЪРСИМ?

– енергични, амбициозни и мотивирани танцьори с големи мечти и готовност за действие.

– отговорни личности, които искат да развият своя талант, работейки усилено и упорито. Тук ще се учим да ценим собственото си развитие и да черпим идеи, прилагайки по нещо уникално и различно.

– танцьори с плаващо свободно време – обучението е както вечер, така и в делнични дни (графикът ще бъде съобразен с ангажиментите на танцьорите, но е необходимо свободно време и в делнични дни).

– танцов опит минимум 3 години (няма изискване за стила танци).

– няма значение от вашата възраст, пол или народност! Важен е таланта и мотивацията!

КОГА?

На 25-ти Октомври от 10:00 – 12:00 часа, ще бъдат поканени най-мoтивираните кандидати. За да бъдеш сред тях, е нужно да минеш пре-селекцията, като се регистрираш през нашия сайт.

КАК?

1. Влез на www.vsdance.bg;

2. Натисни „Контакти“;

3. През формата за контакти ни изпрати:

– Три имена

– Текст: Кандидат за VS Academy 2019/2020

4. Oчаквай отговор по e-mail, какво предстои и какво трябва да подготвиш!

КОЙ Е В КОМИСИЯТА?

Журито, което ще реши, кой ще получи стипендия:

Преподавателите на VS DANCE!

 

КОЛКО СТИПЕНДИИ ЩЕ БЪДАТ ДАДЕНИ?

Нямаме ограничение! Зависи от това, как си се подготвил и колко си мотивиран. Само най-мотивираните ще получат нашия шанс за развитие. Очакваме кандидати и от минали години! Може би тази ще бъде твоят шанс!

За допълнителни въпроси – 0886 466 137 – VS Admins.

______________________________________________________________________________________________________
ARE YOU READY FOR THE “VS ACADEMY”SCHOLARSHIP PROGRAM from Viktoria Dimitrova Goldy and VS DANCE?

The long-waited audition for VS ACADEMY is finally here! This year we hope to see even more motivated dancers, ready to go in this adventure, giving everything they got the be the next stars of VS DANCE!

WHAT WE OFFER?
– full dance scholarship at VS DANCE Studio for season 2019/2020;
– Career development with VS DANCE;
– Education in different street styles and contemporary arts.;
– Individual training program;
– Personal consultations with some of the TOP choreographers in Bulgaria;
– Opportunity to develop your own projects and personal choreographies;
and etc.

WHAT ARE WE LOOKING FOR?

Energetic, ambitions and motivated dancers with big dreams, who are ready to turn them into actions.

-Responsible personality, who wants to develop their talent wit hard work. We’ll learn how to value our own development and draw ideas, creating something new and unique.
Dancers with free time – The schedule will be in the evenings, as well as on week days.
– Dance experience of at least 3 years (There are no style restrictions!!!)
-The are no restrictions about age, gender and nationality. What we value is talent and motivation!

WHEN?

On the 25th of October – 10:00-12:00h, we’ll have the most motivated candidates invited. To be one of them you need to pass the pre-selection by registering on our website.

HOW?
1. Go to www.vsdance.bg
2. Press “Контакти/Contacts”
3. Fill and send the contact form with:
– Three names
– Text: Кандидат за VS Academy 2019/2020 | VS ACADEMY SCHOLARSHIP PROGRAM CANDIDATE”
4. Expect an email with what is coming and what you have to prepare!

WHO IS IN THE JURY?
The choreographers of VS DANCE

HOW MANY SCHOLARSHIPS ARE WE GIVING?

There is no limit! It depends on how well you’re prepared and how motivated you are. Only the best will get their chance for development. We hope to see candidates from past years. Maybe this will be your chance!

If you have any additional questions – 0886 466 137 – VS ADMINS