Нашият “DANCEHALL” клас е мястото, където лятото никога не спира! Чудите се какво е денсхол? Денсхолът идва от гетото в Ямайка и носи в себе си ритъма от Африка. Той може да е динамичен и бунтарски, но може да е и много нежен и чувствен. Това е стилът на партито, стил, с който да се забавляваш! Но денсхолът е повече от стил – той е начин на живот, култура. И най-добрият начин да се запознаете с него е да посетите този клас! Ще отпразнуваме подобаващо началото на този клас, правейки първия „DANCEHALL CLASS” на 05.10. (Събота) напълно БЕЗПЛАТЕН! Има само 50 свободни места, така че побързайте и запазете своето място на стената на събитието!

В класа на Кати Цачева ще се научите да се отървете от задръжките си и да се отпуснете и чувствате музиката. Кати е танцьор, чиято енергия винаги изпълва залата щом тя се раздвижи. Именно усещането и за този стил я прави толкова интересен и автентичен танцьор! Тя ще ви запознае с основите на този стил, както и съчетаването им в хореография. В този клас ще намерите място, където да се освободите от натрупаното от напрежение във вас по един изключително полезен и забавен начин! Заповядайте на “DANCEHALL” класа ни с Кати Цачева всяка Събота и Неделя от 17:00 часа, само в Студио VS DANCE!

____________________________________________________

Кога: Събота и Неделя – 17:00-18:00 часа

Къде:

Studio VS DANCE – бул. Витоша 91

______________________________________________________

КОЯ Е КАТИ ЦАЧЕВА?

Кати танцува от 19 години, последните 7 от които вдъхновени от културата на Ямайка и Тропическа Африка, където ритъмът на танца е неразделна част от живота. Тя преподава денсхол от 5 години и не спира да обогатява уменията си. Посещавала е денсхол уроци при международно утвърдени хореографи в Лондон, както и в най-престижното денсхол студио на Филипините, където денсхол сцената е на световно ниво. Наскоро посети и Южна Африка, за да черпи познания за афро танците директно от извора.

“Танцът ни сближава, освобождава и ни прави щастливи. Да танцуваш е да твориш, да бъдеш този, когото искаш да бъдеш. Да направиш нещо хубаво за тялото и душата си. Това искам да покажа и предам на учениците си.”

За първи път Кати влиза в зала по танци, когато е на 6. В следващите 7 години се занимава интензивно с класически балет. Бързо става прима балерината на групата в родния Свищов, като още от втори клас танцува на палци по концерти и състезания. Междувременно се занимава с модерен балет, мажоретни танци и опитва различни стилове. След това среща голямата си любов – уличните танци. От начинаещ в хип-хопа, след много концерти и батъли става асистент и след това главен хореограф на хип-хоп формацията в родния град. Така, още преди да завърши гимназия, тя е натрупала опит в преподаването и хореографирането.

Тя продължава да се развива и твори в различни стилове, като открива, че горещите ямайски ритми са ѝ близки до сърцето. Денсхолът е подходящ за всички, които обичат да се забавляват, като в същото време дава поле за развитие и на амбициозните танцьори.

През 2014-та VS DANCE става нейното танцово семейство и тя започва да води класове в студиото. От тогава насам учениците ѝ са имали множество участия, включително и на големите годишни спектакли на VS DANCE, а през 2019 се включват и в честванията на Деня на Африка, най-голямото събитие за африканска култура в България. През 2018 Кати е съдия на първия по рода си в България батъл “Dancehall Queen”. Наскоро Кати танцува на сцената и с международната африканска звезда Тени на концерта ѝ в София.

Кати се изявява и в други стилове, както и в различни концерти с останалите професионалисти от VS DANCE. Участвала е в музикални клипове, като е работила съвместно с изпълнители като Jahmmi Youth, NDOE, MNK, Kappa Irie, Веси Бонева и други. Кати има и множество участия зад гърба си в Гърция, както соло, така и с популярни гръцки изпълнители.

______________________________________________________
Ако имаш допълнителни въпроси, не се колебай да ни се обадиш на 0886 466 137 или ни пиши на: office.vsdance@gmail.com.

______________________________________________________

Our “DANCEHALL” class is where summer never ends! Wondering what Dancehall is? This dance and music style originated in Jamaica, and the rhythm has its roots in Africa. Dancehall can be dynamic and rebellious, but also very soulful and sensual. This is a party style, a style to have fun with! But dancehall is more than just that – it’s a way of life, a whole culture! And the best way to get to know it is to visit this class! We will celebrate the beginning of this class by making the first „DANCEHALL CLASS“ on 05.10. (Saturday) completely FREE! The reservations for this class are limited to only 50 people, so hurry up and book yours on the wall of the event!

In Kati Tzacheva’s class you will learn to free yourself, relax and feel the music. Kati is a dancer whose energy always fills our dance home as she moves. It’s her feeling for this style that makes her such an interesting and authentic dancer! She will introduce you to the basics of this style, as well as combine them in choreographies. In this class you will find a place to get rid of the stress in a very fun and useful way! Welcome to our DANCEHALL class with Kati Tzacheva every Saturday and Sunday from 5:00 pm, only at Studio VS DANCE!

____________________________________________________

When: Saturday and Sunday – 5PM-6PM

Where:
bul. Vitosha 91 – VS DANCE Studio

______________________________________________________

WHO IS KATI TZACHEVA?

Kati has been dancing for 19 years, the last 7 of which inspired by the cultures of Jamaica and Tropical Africa, where the rhythm of dance is an integral part of life. She has been teaching dancehall for 5 years, and she never stops improving her skills. She has attended dancehall classes with world-renowned choreographers in London, as well as in the most prestigious dancehall studio in Manila, Philippines, where this style is popular and has developed to a world-class level. She also recently visited South Africa to gain knowledge of Afro dance straight from the horse’s mouth.

„Dance brings us closer, frees us and makes us happy. To dance is to create, to be who you want to be. To do something good for your body and soul. This is what I want to show and convey to my students.“

Kati enters a dance studio for the first time when she is 6. For the next 7 years, she practices classical ballet intensively. She quickly becomes the prima ballerina of the group in her hometown Svishtov, dancing in pointe shoes at concerts and competitions since second grade. In the meantime, she does modern ballet, cheerleading and tries out different styles. She then meets her true love – street dancing. From a beginner in hip-hop, after many concerts and battles, she earns her position as an assistant and then chief choreographer of the hip-hop formation in her hometown. Thus, even before graduating high school, she gains experience in teaching and choreography

She continues to develop her skills and performs in different styles, realizing that the hot Jamaican vibes are closest to her heart. Dancehall is suitable for all who like having fun, while at the same time it provides scope for development for the ambitious dancers.

In 2014, VS DANCE becomes her dance family and she starts teaching classes in the studio. Since then, her students have had numerous performances, including at VS DANCE’s big annual concerts, and in 2019 they also participated in the Africa Day celebrations, the biggest event for African culture in Bulgaria. In 2018 she was one of the judges in the first ever Dancehall Queen battle in Bulgaria. Recently Kati also performed on stage with the international African star Teni, at her concert in Sofia

Kati has performed in other styles as well as in various concerts with the other professionals from VS DANCE. She has participated in music videos, working with artists such as Jahmmi Youth, NDOE, MNK, Kappa Irie, Vesi Boneva and others. Kati has had a number of performances in Greece, both solo and with popular Greek artists.

______________________________________________________

If you have any additional questions feel free to call us at 0886 466 137, or leave an email at office.vsdance@gmail.com

Преподаватели

Екатерина Цачева

За първи път Кати влиза в зала по танци, когато е на 6. В следващите 7 години се занимава интензивно с класически балет. Бързо става прима балерината на групата в родния Свищов, като още във втори клас танцува на палци по концерти и състезания. Междувременно се занимава с модерен балет. След това се среща с голямата си любов - уличните танци. От начинаещ в хип-хопа, след известен брой концерти и батъли става асистент-хореограф, а след това главен хореограф и ръководител на хип-хоп формацията в родния град. Така, още преди да завърши гимназия, тя е натрупала опит в преподаването на деца, ученици и студенти, подготвянето на хореографии за сцена, както и на танцьори за батъли.
Научи още...
За първи път Кати влиза в зала по танци, когато е на 6. В следващите 7 години се занимава интензивно с класически балет. Бързо става прима балерината на групата в родния Свищов, като още във втори клас танцува на палци по концерти и състезания. Междувременно се занимава с модерен балет. След това се среща с голямата си любов - уличните танци. От начинаещ в хип-хопа, след известен брой концерти и батъли става асистент-хореограф, а след това главен хореограф и ръководител на хип-хоп формацията в родния град. Така, още преди да завърши гимназия, тя е натрупала опит в преподаването на деца, ученици и студенти, подготвянето на хореографии за сцена, както и на танцьори за батъли. Тя се развива и твори в различни стилове, като открива, че денсхолът ѝ е близък до сърцето, обича неговата силна енергия и страст – нещо, което желае да предаде на учениците си. От 2014-та година насам, VS DANCE става нейното ново танцово семейство . През 2015 започва да води Денсхол класове. Същата година учениците й имат няколко участия наред с големия годишен спектакъл „VS LIFE 3 - 5ELEMENTS“. Освен в него, Кати се изявява в различни концерти с останалите професионалисти от VS DANCE. Участвала е в музикални клипове, като е работи съвместно с изпълнители като Jahmmi Youth, Kappa Irie, Веси Бонева и други.
Затвори...

График

Неделя
17:00 - 18:00
Екатерина Цачева
Ниво: Средно ниво
Събота
17:00 - 18:00
Екатерина Цачева
Ниво: Средно ниво