Официални правила на фейсбук игра “Познай в кой мол предстои да направим flashmob на 18.12.2016?”

Официални правила на фейсбук игра “Познай в кой мол предстои да направим flashmob на 18.12.2016?”
VS DANCE·THURSDAY, DECEMBER 15, 2016

1.1. Играта “Познай в кой мол предстои да направим flashmob на 18.12.2016?” („Играта“) се организира и провежда от Ви Ес Денс ЕООД с БУЛСТАД: 203202715 и адрес на управление София, Бояна, ул. Проф. Илия Йосифов 6Б представлявано от Виктория Димитрова – Управител.
1.2. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта на Фейсбук страницата на Ви Ес Денс https://www.facebook.com/StudioVSDA… и на интернет страницата www.vsdance.bg
1.3. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва, изменя или променя официалните правила, като промените влизат в сила след оповестяването им на сайта на организатора или на фейсбук страницата му.
Раздел 2. Територия и период на промоцията
2.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България. Периодът на играта е от 15.12.2016 до 18:00 на 17.12.2016 г.
Раздел 3. Механизъм на играта, процедура на предявяване, валидиране и получаване на наградите
3.1. Всеки потребител на социалната мрежа Фейсбук има правото да участва в играта на VS DANCE Ltd.
3.2. За да се включи в играта, потребителят трябва да даде правилен отговор на въпроса “Познай в кой мол предстои да направим flashmob на 18.12.2016?” в коментар под поста-игра в рамките на посочения краен срок за участие. Коментари, несъдържащи правилен отговор на въпроса или качени на друго място във Фейсбук страницата на VS DANCE, според правилата няма да се зачитат за валидно участие в Играта. Всеки участник, регистрирал валидно участие в Играта, участва в жребий за спечелването на 1 награда.
3.3. Участието в промоцията не е обвързано с покупка.
3.4. Победителят ще бъде изтеглен на случаен принцип на 17.12.2016 г. след 18:00 и ще бъде обявен във Фейсбук страницата на VS DANCE.
3.5. Наградите в Играта са:
50лв ваучер за магазин NIKE в Sofia Ring Mall
1 брой карта за 10 посещения в Studio VS Dance.
3.6. Победителите трябва да вземат наградата си от:
– 50лв ваучер от бюро „Информация” в София Ринг Мол срещу представяне на лична карта.
– Карта за 10 посещения от рецепция на Studio VS DANCE срещу представяне на лична карта.
Раздел 4. Критерии за участие в промоцията
4.1. За валидно участие се счита всеки публикуван коментар под поста с играта, съдържащ правилен отговор на въпроса “Познай в кой мол предстои да направим flashmob на 18.12.2016?” в рамките на посочения краен срок за участие.
4.2. В промоцията не могат да участват служители на Ви Ес Денс ЕООД.
ДРУГИ:
1. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
2. С включването си в томболата всеки участник предоставя безвъзмездно на Ви Ес Денс ЕООД разрешение да възпроизвежда, публикува и разпространява информация свързана със спечелилите от промоцията, включително да използва предоставени от тях снимки и материали и да ги публикува в дигитални и печатни медии.
3. Евентуално възникнали спорове между организатора на промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.