Във VS DANCE, всеки един е важен..неотменна част от обществото, което градим!