Един от НАБИРАЩИТЕ ГОЛЯМА ПОПУЛЯРНОСТ стил TUTTING, е ВЕЧЕ НАПЪЛНО ДОСТЪПЕН!
Искате нещо НОВО и РАЗЛИЧНО?
Търсите нещо ВПЕЧАТЯВАЩО и ЗРЕЛИЩНО?
Опознайте TUTTING стила, набиращ огромна популярност през последните години! Оставени в ръцете на Георги Георгиев, вие ще започнете своето приключение в този стил, ще откриете своят собствен такъв, ще научите много нови хореографии и ще създадете нови приятелства!
Макар и на пръв поглед да изглежда изключително сложен, TUTTING стилът стъпва върху изключително прости основи, давайки възможност на всеки от танцьорите да експериментира с ъгли и форми, за да изгради свой собствен и уникален стил. Георги Георгиев ще ви помогне да се запознаете с този стил, превеждайки ви от основните движения до сложни хореографии!
Когато Георги преподава хореография, той използва движения от различни стилове – Popping, Waving и дори Hip-Hop. Той търси начини, по които различните стилове си взаимодействат и се допълват, като винаги това се случва през призмата на Tutting-a.
С внимание към детайла и без страх да експериментира, той се опитва всеки път да създаде нещо уникално, като остава верен единствено на музиката. Освен хореографии той работи усилено и върху създаването на стабилни основи във всеки от учениците му, като се опитва ги насочи към откриването на техния собствен стил. Често в класовете му се изучават и различните подстилове като Fingertutting, Liquid и дори Bone-Break, за да може всеки от учениците да се развие в стила, който е най-подходящ за него.
В своите класове, Георги използва движения от различни стилове – Popping, Waving и дори Hip-Hop, търсейки начини, по които различни стилове се допълват, като винаги намира междинната точка именно в Tutting стила. С внимание към детайли и без страх да експериментира, той се старае всеки път да създаде нещо уникално, оставайки верен единствено на музиката!
Ако искате да се впусне в този стил, заповядайте на „TUTTING CLASS” с Георги Георгиев всяка Събота и Неделя от 18:00 часа във VS STUDIO #1! Очакваме ви!
______________________________________________________
Кога:
Събота и Неделя – 18:00 часа
Къде:
бул.Витоша 91 – VS DANCE STUDIO #1
______________________________________________________
Кой е Георги Георгиев?
Той е родом от гр. Търговище. Първите му стъпки на сцена стават в ДКТ Търговище, като част от училищна трупа към театъра. Там се заражда и интересът му към различните сценични изкуства. През 2015г. кандидатства и е приет в „НАТФИЗ! Започва да се занимава с Тътинг през 2012г, гледайки онлайн уроци в Youtube. Голяма част от техниката, основите и различните ъгли Георги е усвоил сам, което го прави много ценен учител. Той ще ви покаже не само как да танцувате Tutting, но и как да учите и да се самоусъвършенствате. През 2017 г. Георги става част от танцовото семейство на VS DANCE, където открива своя втори дом и поле за изява. От тогава той участва в различни реклами, музикални и танцови видеа, преследвайки целите си и задоволявайки желанието си за развитие.
Постепенно интересът му към танците нараства и започва да съчетава Тътинга с hip-hop, liquid, popping и bone-breaking. Георги обича изкуството във всичките му форми- музика, литература, визуални изкуства, театър и разбира се, не на последно място танците. Интересува се от начините, чрез които различните движения в изкуството си влияят и се допълват. Една от основните му цели като хореограф ще бъде именно постигането на синтез между тях и създаване на цялостно, завършено произведение на изкуството.
______________________________________________________
Ако имате допълнителни въпроси, не се колебайте да ни се обадите на тел. 0886 466 137 или да ни пишете на: office.vsdance@gmail.com!
________________________________________________________
ONE OF THE GAINING GREAT POPULAR TUTTING STYLE IS ALREADY FULLY AVAILABLE!
Want something NEW and DIFFERENT?
Are you looking for something IMPRESSIVE and SPECTACULAR?
Get to know the TUTTING style, which is gaining huge popularity in recent years! Left in the hands of Georgi Georgiev, you will start your adventure in this style, you will find your own one, you will learn many new choreographies and you will make new friendships!
Although at first glance it seems extremely complex, the TUTTING style is based on extremely simple foundations, allowing each of the dancers to experiment with angles and shapes to build their own and unique style. Georgi Georgiev will help you get acquainted with this style, translating you from basic movements to complex choreography!
When Georgi teaches choreography, he uses movements of different styles – Popping, Waving and even Hip-Hop. He looks for ways in which different styles interact and complement each other, always through the prism of Tutting.
With attention to detail and without fear of experimenting, he tries every time to create something unique, remaining true only to the music. In addition to choreography, he works hard to create a solid foundation in each of his students, trying to guide them to discover their own style. Often in his classes, various sub-styles such as Fingertutting, Liquid and even Bone-Break are studied, so that each of the students can develop in the style that is most suitable for him.
In his classes, Georgi uses movements of different styles – Popping, Waving and even Hip-Hop, looking for ways in which different styles complement each other, always finding the middle ground in the Tutting style. With attention to detail and without fear of experimenting, he tries every time to create something unique, staying true only to the music!
If you want to embark on this style, welcome to „TUTTING CLASS“ with Georgi Georgiev every Saturday and Sunday from 18:00 in VS STUDIO # 1! We are expecting you!
______________________________________________
When:
Saturday and Sunday – 18:00 -19: 00
Where:
91 Vitosha Blvd. – VS DANCE STUDIO # 1
________________________________________________
f you have additional questions, do not hesitate to call us at 0886 466 137 or write to us at: office.vsdance@gmail.com!

Преподаватели

Георги Георгиев

Той е родом от гр. Търговище. Първите му стъпки на сцена стават в ДКТ Търговище, като част от училищна трупа към театъра. Там се заражда и интересът му към различните сценични изкуства. През 2015г. кандидатства и е приет в „НАТФИЗ! Започва да се занимава с Тътинг през 2012г, гледайки онлайн уроци в Youtube. Голяма част от техниката, основите и различните ъгли Георги е усвоил сам, което го прави много ценен учител. Той ще ви покаже не само как да танцувате Tutting, но и как да учите и да се самоусъвършенствате. През 2017 г. Георги става част от танцовото семейство на VS DANCE, където открива своя втори дом и поле за изява. От тогава той участва в различни реклами, музикални и танцови видеа, преследвайки целите си и задоволявайки желанието си за развитие. Постепенно интересът му към танците нараства и започва да съчетава Тътинга с hip-hop, liquid, popping и bone-breaking. Георги обича изкуството във всичките му форми- музика, литература, визуални изкуства, театър и разбира се, не на последно място танците. Интересува се от начините, чрез които различните движения в изкуството си влияят и се допълват. Една от основните му цели като хореограф ще бъде именно постигането на синтез между тях и създаване на цялостно, завършено произведение на изкуството. ___________________________________________ Ако имате допълнителни въпроси, не се колебайте да ни се обадите на тел. 0886 466 137 или да ни пишете на: office.vsdance@gmail.com!
Затвори...

График

Неделя
19:30 - 20:30
Георги Георгиев
Ниво: Клас за начинаещи
Събота
19:30 - 20:30
Георги Георгиев
Ниво: Клас за начинаещи